What is the path to convert for ImageMagick?

Try the following paths till one works: /usr/bin/ >>> /usr/local/bin/convert >>> /usr/bin/X11/ >>
  • 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

What is the local path to perl?

The path to perl is /usr/local/bin/perl

What is the path to the free shared ssl?

https://servername/~usernamehere/ or to not show our main domain, use...

What is the path to sendmail?

The path to sendmail is /usr/sbin/sendmail

What is the path to Pear?

The path to pear is /usr/local/bin/pear

What is the path to ImageMagick?

The path to ImageMagick is /usr/bin/